Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktualności

13 sierpnia Portal OKO.press zaapelował do czytelników o pomoc w zidentyfikowaniu odbiorców drewna pochodzącego z wyrębu Puszczy Białowieskiej. Lasy Państwowe utajniały tę informację. Wbrew decyzjom UNESCO i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Lasy Państwowe kontynuują wycinkę.

czytaj dalej »

13 sierpnia lokalni mieszkańcy Puszczy Białowieskiej sprzeciwiający się wycince zorganizowali Spacer dla Puszczy, w którym wzięło udział ponad 800 osób. Spacer był zwieńczeniem Białowieskich Dni Kultury Pokoju.

czytaj dalej »

9 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Hajnówce odbyła się pierwsza rozprawa obrońców przyrody w sprawie o wykroczenie w związku z zablokowaniem prac ciężkiego sprzętu w Puszczy Białowieskiej. Wniosek o ukaranie wniósł Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce. Obrońców Puszczy obwinia się...

czytaj dalej »

● Stop Elektrowni Ostrołęka C

ENERGA unika odpowiedzi na niewygodne pytania

10-8-2017

Podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy Grupy ENERGA organizacje pozarządowe zadały Spółce szereg pytań dotyczących projektu Ostrołęka C. Odpowiedź udzielona przez Spółkę pomija kluczowe kwestie dotyczące rentowności tego projektu i jego wpływu na środowisko.

czytaj dalej »

W lipcu br. Minister Szyszko wysłał do przedstawicieli świata nauki i organizacji pozarządowych sprzeciwiających się wycince Puszczy Białowieskiej dokument, w którym proponował podpisanie deklaracji poniesienia kosztów „odbudowy siedlisk i powrotu gatunków na powierzchni bez wycinki...

czytaj dalej »

« 2 3 4 5 6 7 »