Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Strażnicy Klimatu

DATA: Zjazd I (24-26 lutego 2017 r.), Zjazd II (17-19 marca), Zjazd III (21-23 kwietnia), Zjazd IV (19-21 maja)

MIEJSCE: Bystra, Stacja Edukacji Ekologicznej

CENA: Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Martwią Cię zmiany klimatu i globalne problemy ekologiczno-społeczne? Chciał(a)byś zrobić coś dobrego dla ludzi i świata a nie wystarcza Ci odpowiedź, że sam(a) nie zdołasz z tym nic zrobić? Czujesz, że drzemie w tobie potencjał do bycia aktywist(k)ą ale nie wiesz od czego zacząć? Jeżeli Twoją potrzebą jest zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności jak ją wykorzystać, zostań Strażnikiem Klimatu!

Strażnicy Klimatu to jedyne w Polsce szkolenie z zakresu edukacji obywatelskiej przygotowujące kompleksowo osoby, które chcą samodzielnie prowadzić kampanie społeczne i działania strażnicze na rzecz ochrony klimatu.

 • Dla kogo warsztat?

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu: studentów, aktywistów ekologicznych, społeczników, zarówno dla osób mających już doświadczenie w działaniu dla środowiska jak i tych, które dopiero szukają swojego miejsca w ruchu na rzecz ochrony klimatu i sprawiedliwości społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych.

 • Tematyka i cel

  Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzą pod okiem wiodących ekspertów z dziedziny klimatologii, prawa, ekonomii, energetyki konwencjonalnej i opartej na odnawialnych źródłach, ochrony zdrowia i środowiska oraz działań medialnych i prowadzenia kampanii społecznych. Osią szkoleń są zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i są przydatne również na innych polach społecznej aktywności.

  Motywem przewodnim szkolenia w 2017 jest finansowanie inwestycji, które negatywnie wpływają na klimat i środowisko. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak odkrywać i analizować powiązania między instytucjami finansowymi a szkodliwymi projektami opartymi o paliwa kopalne i dlaczego taka wiedza okazuje się bezcenna w walce o stabilny klimat i bezpieczną przyszłość.

 • Jak wygląda praca na szkoleniu

  Szkolenie Strażnicy Klimatu składa się z czterech trzydniowych (piątek-niedziela) zjazdów, zajęcia trwają od godziny 9 do 19 i składają się z wykładów oraz zajęć warsztatowych. Szkolenie to nie tylko duża porcja wiedzy teoretycznej. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną szansę wykorzystać cenne umiejętności praktyczne w czasie planowanych, organizowanych i realizowanych wspólnie z prowadzącymi działań na rzecz ochrony klimatu: akcji edukacyjnych i happeningów oraz działań medialnych i analitycznych (terminy do ustalenia z uczestnikami szkolenia).

 • Rekrutacja

  1. Kandydaci przesyłają wypełnioną Ankietę rekrutacyjną do 05.02.2017 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl

  2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu.

  3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 08.02.2017 zostanie opublikowana na stronie projektu.

  4. Pierwszych 20 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

  5. Zakwalifikowane na Szkolenie osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 08.02.2017.

  6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Radosław Ślusarczyk, Monika Sadkowska.

  7. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.